Erbjudanden

Opimco´s affärsidé är att hjälpa företag förbättra sin operationella förmåga, nå mål och få ut effekter genom att kombinera kompetens inom verksamhets-, process-, risk- och IT-styrning.

Opimco erbjuder rådgivnings- och implementeringsstöd till primärt ledningen i svenska företag och organisationer.

Opimco erbjuder tjänster inom två områden – Operativ effektivitet och Operativ risk.

Erbjudandet fokuserar på att tillsammans med kunden identifiera och implementera värdeskapande operativa förbättringar i kundens verksamhet, t.ex.:

  • Agera rådgivare, strukturstöd och bollplank till ledning, chefer och medarbetare.
  • Fungera som facilitator och katalysator i det förbättringsarbete som genomförs.
  • Anpassa och implementera Ledningssystem för styrning, kontroll och kommunikation av operativ effektivitet och operativ risk.
  • Utgöra servicepartner i uppbyggnad och drift av expertcenter (CoE) och dess verksamhet.
  • Ansvara för att leda och driva implementering av förbättringsprogram och åtgärder.
  • Projektleda genomförande, utrullningar och verksamhetsinförande.
  • Ansvara för process för planering, organisering, utförande, mätning/uppföljning och avvikelsehantering.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss