Välkommen

10 sekunder om Opimco

Rådgivning, faciliterings- och implementeringsstöd i verksamhetsförbättringar, till ledningen i svenska företag och organisationer.
Vad: Stödjer kunden att utveckla sin operationella förmåga.
Vilken utmaning: Möta krav på affärsprestanda över tiden.
Hur: Optimera verksamhetens operativa effektivitet och risk.

Opimco är ett konsultföretag specialiserat på operativa förbättringar, som hjälper företag med att stärka sin kvalitet och lönsamhet.
Opimco erbjuder rådgivnings- och implementeringsstöd till primärt management för svenska företag och organisationer.
Affärsidén är att hjälpa företag förbättra sin operationella förmåga, nå mål och få ut effekter genom att kombinera kompetens inom verksamhets-, process-, risk- och IT-styrning.

Målet är att tillsammans med kunden identifiera och genomföra åtgärder för att skapa en lärande organisation som arbetar strukturerat med operativa förbättringar för att stärka värdeflöde och konkurrenskraft. Opimco vill göra detta genom att:

  • Erbjuda en för kunden attraktiv mix av nytta, tid och kostnad, samt incitament.
  • Skapa ett enkelt, flexibelt, värdeskapande samarbete som utförs med professionalism och integritet.
  • Skapa en situationsanpassad överföring av kompetens och strukturkapital för kundens fortsättning i egen regi.
  • Utgå från kundens aktuella situation, t.ex. människor, värderingar, förväntningar, värdeflöden, målsättningar och arbetsbelastning i verksamheten.
  • Alltid se till kundens behov av prioritering av operativ effektivitet och möta krav på operativ risk.
  • Erbjuda stöd åt kunden under hela eller delar av processen: kartläggning och analys, genomförande och verksamhetsinförande, överlämning och drift/förvaltning.
  • Utföra uppdrag, såväl självständigt som i samarbete med andra, med starkt driv och alltid med fokus på att få ut förväntade effekter i kundens verksamhet.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss