2013-11-28 – Capio Maria förändrar med Lean

Ett tydligare och mer transparent ledarskap och ett ökat engagemang bland medarbetarna är några av effekterna av vårdföretaget Capio Marias förbättringsarbete enligt Lean-filosofin. Ett arbete som genomförts av de egna medarbetarna med stöd av konsulter från Kvadrat Management.

Två så kallade agenter (förändringsagenter) utsågs, som drev och genomförde förändringsarbetet tillsammans med medarbetarna i teamet. De stora effekterna hittills återfinns i ledarskapet och i en ökad transparens. Medarbetarna har i och med det fått ett större inflytande och cheferna bollar oftare tillbaka frågor till personalen som själva får ta fram förslag. Annika och Mikael är överens om att Capio Maria är redo för nästa steg i sitt förbättringsarbete. En första platå har uppnåtts och nu är det dags att gå vidare. Startskottet för detta är ledningsgruppens arbete runt beslutsprocessen och Lean-baserat styrkort. Läs mer här: Capio Maria AB förändrar med Lean

För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027