2013-06-01 – Strategiskt partnerskap med vårdföretag

Kvadrat Management AB tecknar förlängt Ramavtal och ingår samtidigt Strategiskt partnerskap med ledande svenskt vårdföretag. Uppdragen innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning, facilitering och coaching/mentorskap i samband med kundens långsiktiga förändring, utveckling och implementering av strategi, styrning, struktur, organisationskultur, Lean ledarskap och medarbetarskap, enligt Lean filosofi. Uppdragen genomförs enligt vårt kundanpassade erbjudande Lean Execution. Vi är stolta och glada för förtroendet och ser fram emot fortsatta och fördjupade samarbetet! För ytterligare information, kontakta

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027