2013-11-28 – Capio Maria förändrar med Lean

Ett tydligare och mer transparent ledarskap och ett ökat engagemang bland medarbetarna är några av effekterna av vårdföretaget Capio Marias förbättringsarbete enligt Lean-filosofin. Ett arbete som genomförts av de egna medarbetarna med stöd av konsulter från Kvadrat Management.

Två så kallade agenter (förändringsagenter) utsågs, som drev och genomförde förändringsarbetet tillsammans med medarbetarna i teamet. De stora effekterna hittills återfinns i ledarskapet och i en ökad transparens. Medarbetarna har i och med det fått ett större inflytande och cheferna bollar oftare tillbaka frågor till personalen som själva får ta fram förslag. Annika och Mikael är överens om att Capio Maria är redo för nästa steg i sitt förbättringsarbete. En första platå har uppnåtts och nu är det dags att gå vidare. Startskottet för detta är ledningsgruppens arbete runt beslutsprocessen och Lean-baserat styrkort. Läs mer här: Capio Maria AB förändrar med Lean

För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027

2013-06-01 – Strategiskt partnerskap med vårdföretag

Kvadrat Management AB tecknar förlängt Ramavtal och ingår samtidigt Strategiskt partnerskap med ledande svenskt vårdföretag. Uppdragen innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning, facilitering och coaching/mentorskap i samband med kundens långsiktiga förändring, utveckling och implementering av strategi, styrning, struktur, organisationskultur, Lean ledarskap och medarbetarskap, enligt Lean filosofi. Uppdragen genomförs enligt vårt kundanpassade erbjudande Lean Execution. Vi är stolta och glada för förtroendet och ser fram emot fortsatta och fördjupade samarbetet! För ytterligare information, kontakta

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027

2012-09-26 – Utökat förtroende

Kvadrat Management AB tecknar ramavtal med ett ledande svenskt företag inom beroendevård. Kunden arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för människor, som söker behandling för att komma till rätta med missbruk och beroende. Uppdraget innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning och stöd i kundens pågående verksamhetsförbättring och förändring enligt Lean filosofi, samt coaching/mentorskap, facilitering och förändringsledning. Vi är stolta och glada för fortsatta förtroendet och ser fram emot det utökade samarbetet! För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027

2012-08-22 – Nytt förtroende

Kvadrat Management AB signs a General Agreement with a Swedish specialist clinic. The clinic serves both as an alternative and a complement to the public sector health care. Kvadrat Management AB tecknar Ramavtal med ett svenskt företag som erbjuder specialistvård. Uppdragen innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning och stöd i samband med kundens verksamhetsförbättring och förändring enligt Lean filosofi, samt coaching/mentorskap för ledare och chefer i verksamheten, facilitering och förändringsledning. Uppdragen genomförs enligt vårt kundanpassade erbjudande “Lean Execution”. Vi är stolta och glada för förtroendet och ser fram emot samarbetet! För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027