2012-08-22 – Nytt förtroende

Kvadrat Management AB signs a General Agreement with a Swedish specialist clinic. The clinic serves both as an alternative and a complement to the public sector health care. Kvadrat Management AB tecknar Ramavtal med ett svenskt företag som erbjuder specialistvård. Uppdragen innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning och stöd i samband med kundens verksamhetsförbättring och förändring enligt Lean filosofi, samt coaching/mentorskap för ledare och chefer i verksamheten, facilitering och förändringsledning. Uppdragen genomförs enligt vårt kundanpassade erbjudande “Lean Execution”. Vi är stolta och glada för förtroendet och ser fram emot samarbetet! För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027