2012-09-26 – Utökat förtroende

Kvadrat Management AB tecknar ramavtal med ett ledande svenskt företag inom beroendevård. Kunden arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för människor, som söker behandling för att komma till rätta med missbruk och beroende. Uppdraget innebär bl.a. strategisk och operativ rådgivning och stöd i kundens pågående verksamhetsförbättring och förändring enligt Lean filosofi, samt coaching/mentorskap, facilitering och förändringsledning. Vi är stolta och glada för fortsatta förtroendet och ser fram emot det utökade samarbetet! För ytterligare information, kontakta:

  • Peter Ewers, VD/affärsansvarig, mobiltelefon: 070-261 7330
  • Christer Wahlberg, uppdrags-/leveransansvarig, mobiltelefon: 070-598 9027